På nätet

Nu har min D-uppsats publicerats på nätet på Linköpings universitet, fick jag veta igår. Det är den första elektroniskt publicerade uppsatsen i ämnet sociologi där. Kul att vara först ibland. Men med mitt ämne så är det ju givet. Skriver man om nätet ska det förstår publiceras på nätet.

Min D-uppsats finns här

Även om jag ju lagt ut den på min egen hemsida sedan tidigare så är publiceringen på universitetet viktig, som en verifiering av att det är ett godkänt vetenskapligt arbete 

I Växjö har man elektronisk publicering sedan längre tid tillbaka, och min C-uppsats har varit publicerad där sedan i februari.

När min D-uppsats i Linköping var godkänd och klar i somras kontaktade jag universitetsbiblioteket, som ansvarar för publiceringarna, och fick då veta att sociologiuppsatser inte med automatik kunde publiceras, det var inte brukligt. Men den ansvarige där ville ju gärna ändra på det och tryckte på hos de ämnesansvariga. Och nu blev det klart…

Den fick löpnummer 1: LIU-IBV/SOC-D–06/001–SE (LIU= Linköpings universitet, IBV=Institutionen för beteendevetenskap, SOC=Sociologi, D=D-uppsats, 06=2006, 001=Löpnummer).

I vissa andra ämnen finns publicerade uppsatser sedan längre, men det verkar saknas en enhetlighet på området inom universitetet. Det som krävs är ett godkännande från institutionen och ett löpnummer, ett ISRN-nummer, från Kungliga Biblioteket. 

Jag förväntade mig från början att det skulle vara samma standard över hela biblioteket, men det verkar variera betydligt mellan olika institutioner. På IDA (institutionen för datavetenskap) där jag läser distanskursen nu är ju IT-mognaden mycket stor medan det på IBV inte var det. Där var det bara mailkontakt som gällde i våras vad jag minns, och t ex inget diskussionsforum, som vi hade på LOL (ledaskapsutbildningen) i Växjö redan för tre år sedan. 

Det är också väldigt stor skillnad på olika system på olika universitet och högskolor. Nu när jag läser tre olika distanskurser på tre lärosäten har jag fått lära mig tre helt åtskilda och mycket olika kommunikationssysten. Det kan vara knepigt ibland. Det jag tycker är svårast att begripa mig på heter Fronter och används på högskolan i Dalarna. Det innehåller t ex flera olika mappar och nivåer som gör det delvis svårnavigerat plus att diskussionsforumet har de nyaste inläggen längst ner så att man får scrolla långt för att se det senaste och mest aktuella.

12 303 steg hittills idag.