Öland 2008

För många år sedan var jag ofta på Öland. Nu blir det allt mer sällan. Men hela den senaste helgen, den 13-15 juni i år, har jag tillbringat på Öland tillsammans med goda vänner.

Jag hade nästan glömt hur fint det är på Öland.

kastlösa

Grinden till glashyttans granne i Kastlösa by.

långe jan

Fyren Långe Jan är mäktig.

långe jan

kor

På strandängarna vid fyrens fot betar kor och får.

mur

Den öländska kalkstenen är användbar.

stora frögården

Här bodde vi på vandrarhemmet Stora Frögården. Det ligger i fantastiska omgivningar med havet alldeles inpå knuten. Jag badade på Haga Parks strand som är närmaste granne. Det var säkert 20 grader varmt i vattnet.

Bilder från Eketorp. Det är en järnåldersby på södra Öland som grävts ut de senaste decennierna och byggts upp som ett levande museum.

Eketorp1

Eketorp omgärdas av en mur.

Eketorp2

Innanför muren.

Eketorp3

Eketorp4

Inifrån museibyggnaden.

Eketorp5

Två av guiderna på Eketorp.

Eketorp6

Skor från järnåldern och IT-åldern.

getter

Utanför muren betade fåren.