Mina studier

Uppdaterat 17 november 2006

I vår har jag arbetat med min D-uppsats i sociologi, och den är nu klar. Den handlar om hur våra sociala relationer på nätet påverkas av anonymiteten och att inte mötas ansikte mot ansikte. Grunden består av en enkät som har legat ute på nätet en månad (11 oktober–4 november 2005). På den länken kan du också läsa lite mer om svaren på enkäten.

Enkäten har legat till grund för både min C-uppsats i sociologi vid Växjö universitet (som blev klar i januari i år) och min D-uppsats vid universitetet i Linköping, som blev klar nu i juni. C-uppsatsen handlar om betydelsen av sociala relationer på nätet.

Svaren på höstens enkät var så många och fylliga, och jag fick så mycket material att det blev för omfattande för bara en uppsats. Och jag vill förstås förvalta det förtroendet så väl som möjligt. Därför handlar både min kandidat- och min magisteruppsats om nätvänner.

En sammanfattning av D-uppsatsen finns här, och hela uppsatsen finns också som pdf-fil. Uppsatsen finns också inlagd i Linköpings universitetsbiblioteks databas här. Jag har lagt fram uppsatsen den 13 juni i Linköping och fått VG.

En sammanfattning av C-uppsatsen finns här, och hela C-uppsatsen finns också att hämta som en pdf-fil. Uppsatsen finns också inlagd i Växjö universitetsbiblioteks databas här. Uppsatsen lades fram den 31 januari 2006.

Egentligen är det ett fantastiskt land vi lever i. Att jag, en 50-plussare, kan få möjlighet att studera på universitetet bland alla ungdomar. Livslångt lärande, så kallas det visst. Och roligt är det också.

2001 började jag läsa på Växjö universitet, efter ett uppehåll på nästan 20 år. Då inledde jag fyra års studier på halvfart på utbildningsprogrammet för ledarskap och organisation (LOL). Efter fyra år fick jag min högskoleexamen där.

På LOL har jag skrivit tre uppsatser, en 5-poängare, en 10-poängare och en 20-poängare, som är en studie om framtidens äldreomsorg med tre tänkbara scenarier. Alla tre uppsatserna där har jag skrivit tillsammans med min förra studiekamrat Anne-Catherine Davidsson.

I LOL-programmet ingår 30 poäng sociologi och vi som gått det har möjlighet att tenta av en kompletteringskurs på 10 poäng litteraturstuder och sedan läsa vidare på C-kursen i sociologi (41-60 p). Detta gjorde jag höstterminen 2005, och var tjänstledig på deltid.

Tidigare har jag läst Informationsteknik A- och B-kurs samt Praktisk svenska A-kurs på högskolan i Kalmar. Det var länge sedan, 1979-83.

Under alla tidigare studier har jag arbetat heltid och studerat på halvtid. Det har gått bra*, både med studierna och för mig personligen, även om det tagit all min fritid. Att städa och sköta andra hushållssysslor har det varit dåligt med tid till, men det bekymrar mig inte så mycket. Periodvis har det varit väldigt intensivt, framför allt i slutet på uppsatsskrivandet.

--------------

*bara VG på alla kurser hittills, om jag får skryta lite. :-)