Tiden stegar iväg

Varför har dygnet bara 24 timmar? De räcker ju inte till, inte alls.

11 827 steg idag.