Radio på nätet

Lyssnade på radio gjorde jag dagarna i ända i ungdomen. P3 stod på hela tiden när jag var hemma, gjorde läxorna, läste eller bara lyssnade (t ex på Tio i topp). Detta är alltså väldigt länge sedan, för 30-40 år sedan. Sedan jag blev vuxen har jag inte varit samma högkonsumerande radiolyssnare, och ju äldre jag blivit ju mer störd har jag känt mig av att ha radion på om jag inte lyssnar aktivt. Jag har inte längre kunnat fördra den som den ljudkuliss den mestadels var i ungdomen.

Men nu har jag börjat lyssna igen, på nätet. Det är inte så mycket aktivt lyssnande, utan snarare en bakgrund som ackompanjerar mitt nuvarande läsande och skrivande på dagarna. Jag lyssnar på Radio Paradise, en radiostation i Kalifornien.

Det finns tre skäl till att jag gillar den här stationen: de spelar musik jag gillar, de två-tre personer som snackar mellan låtarna låter trevliga och har behagliga röster, och stationen är icke-kommersiell, t o m anti-kommersiell enligt deklarationen på hemsidan.