Psykologistudie

I höstas någon gång svarade jag på en enkät på psykologiinstitutionen på Newcastles uiversitet. Nu fick jag en förfrågan om jag vill vara med i en studie som de kallar ”Life stories study” och som går ut på att studera kopplingar mellan personlighet och vardagsliv. Klart man hjälper till. Jag ska svara på 6 frågor och skicka till forskaren där.