Postmodernism och betyg

Igår fick jag resultatet från C-kursen i Växjö: VG på min C-uppsats! :-))) Bra för självkänslan även om betyg i det långa loppet inte spelar någon roll.

Just nu håller jag på med en studieuppgift i delkurs 1 om postmodernism (på D-kursen i Linköping). Uppgiften är att välja ett område/en fråga och analysera den enligt teorier om postmordernism, illusterat med empiriska exempel. En kurskamrat och jag skriver om problemet att allt färre unga väljer att engagera sig i partipolitik och i det traditionella demokratiska systemet. Detta är ju ett sedan ganska länge känt problem i samhället, och tacklas på olika sätt på både nationell och lokal nivå. Vi har valt att utgå från några tidningsartiklar med lokala exempel, plus dokusåpan Toppkandidaterna som just nu visas på Sveriges Television.

Man kan fundera mycket på det här och en som verkar ha gjort det är sociologen Gerard Delanty som skrivit boken ”Social theory in a changing world” och som till stor del handlar om demokrati och det politiska livet i vår tid. Han ställer sig kritisk till att vi befinner oss i en postmodern tid utan menar att samhället nu snarare är inne i en radikaliserad modern tid.

Tja, det finns många olika tolkningsmodeller av vårt nutida samhälle. Vi ska använda hans teori i uppsatsen och jag måste klura fram något sätt att beskriva den i ord, inte bara som en känsla.

Egentligen är det ett problem med att läsa sociologi: att det finns många olika teorier om olika delar av samhället, och en hel del motsägelsefulla. Och allihop känns ju rätt när man läser. Sedan kommer man till en ny, och så känns det som ”ja men så här är det ju…”. Intressant är det i alla fall, och förhoppningsvis blir jag väl lite klokare på kuppen. Eller bara mer förvirrad…