Båtsmannen Nils Näsman

I min släkt finns en anfader som hette Nils Näsman. Han var båtsman i Bohus andra kompani från den 20 oktober 1798 tills han dog den 9 januari 1809. Min bror, som också släktforskar, och jag tror att han kan ha stupat i krig, troligen i finska kriget. Men än har vi inte hittat någon notering om vad han dog av.

Ikväll hittade jag honom i en mönstringsrulla i Flottans arkiv, via Krigsarkivet på nätet. Men får leta noggrant i de gamla arkivböckerna, men där fanns han. Och det var här jag fick veta när han blev antagen som båtsman, hur gammal han var och när han dog.

Båtsmannen Nils Näsman

Han var båtsman i Sollums rote i Hjärtums församling, rotenr 139. Där finns han i husförhörslängderna från 1800 till 1807, tillsammans med sin hustru Ingjerd Olsdotter och deras barn. 1811 står hon som änka, men det finns ingen notering om när maken dött eller begravts, vilket det alltid gör när någon dör i församlingen. Sverige var ju i krig 1809 och eftersom han var indelt soldat var han sannolikt uttagen i kriget, och kan ha stupat eller kanske drunknat. Frågan är om vi kan få veta det.

Men jag är i alla fall glad över den här lilla pusselbiten.

Nils Näsman var min farmors morfars far.

Andra bloggar om: