Lådor till tomaterna

tomatlåda

I den här odlingslådan ska mina tomater få växa när jag har planterat ut dem. Det sker förmodligen i veckan nu.

I helgen har jag snickrat två sådana här odlingslådor till tomaterna, en större och en mindre. Anledningen är att jag inte har något land att sätta dem i med tillräcklig sol och skydd. Tomater mår bäst mot en södervägg eller mur i söder. På vår södersida av huset finns inga rabatter utan mest berg. Huset är byggt på toppen av en bergknalle.

Förra året odlade jag i vita plasthinkar, och det fungerade bra men det ser lite tråkigt ut tycker jag.

De här odlingslådorna är ju inte vackra precis, för de är gjorda av skräpvirke som jag hittat och spillbitar vi fått. Några plankor har t ex använts under en vedstapel.

Det roligaste har nog varit att komma på konstruktionen och tänka ut hur jag ska gå tillväga. Jag har t ex gjort handtag för att det ska gå att flytta på dem när det är tomatplantor i. Det görs en del arbeten på huset där vi bor nu och vi måste kanske flytta undan de tillfälligt för att ge plats för byggnadsställning.

Stolparna i hörnen är till för att fästa snörena i som ska ge tomatplantorna stöd.

tomatlåda

På bilden ser det ut som om det är olika längd på stolparna i hörnen, men det är det inte i verkligheten. På stolparna har jag spikat i småspikar att binda snörena i, på samma höjd överallt.

Det måste ju vara dränering så att vattnet kan rinna ut och därför är det springor mellan sidor och golv. Jag ska lägga odlingsduk i botten så att inte jorden rinner ut.

päronblom

Nu blommar även päronträdet.