Mer röj

Jag fortsätter röja i tidningshögar och papper. I en hög hittade jag ett par olästa exemplar av den alldeles utmärkta tidskriften Socialpolitik, som ges ut av föreningen Socialpolitisk debatt. Köp den!

Tidningen handlar om precis det som namnet antyder, men med ganska vida gränser. Här läser jag en intervju med Ethel G Ericsson om att växa upp med missbrukande föräldrar, om kriminalvård som förändras och ett urholkat bostadsbidrag, om hemlösas vardag och den hemlöse Lasse och hans posttraumatiska stress, om barn som omhändertags fast de inte borde, om väntande asylsökande och mycket mer. Det ryms så mycket inom det här fältet, och det är så mycket jag inte visste och aldrig ser i min egen lilla medelklassbubbla.