Vad gör vi i cyberspace?

Hur kommer det sig att vi är så sociala på nätet? Så sociala att vi går ihop i grupper där vi ger varandra stöd och hjälp och interagerar socialt, trots att vi aldrig träffats IRL? Det funderar forskarna på och det skriver tre israeliska forskare om i antologin The Social Net som jag läser till min uppsats. De menar att detta område ännu inte är tillräckligt utforskat.

När jag läser de svar jag fått i enkäten om nätvänner så berättar de svaren hur betydelsefulla nätvännerna är. Då är det inte svårt att förstå. Jag tror att människan är lika social på nätet som IRL, att vi kan ha samma uttryck av förståelse, empati och socialt agerande där som IRL. Varför skulle det inte vara så? Datorerna, maskinerna, de gör ju inte oss människor till maskiner, de är bara ett medium.