Den heliga bilen

Journalisten Ira Mallik har skrivit en bra krönika om hur media ligger på knä för den heliga bilen. Hon skriver om hur man enbart vinklat inslagen om bensinskatten mot att det är synd om bilisterna och därför ska bensinskatten sänkas. Men ingen ställer frågan om det är bra med höjd bensinskatt för att minska utsläppen. Hur kan man vara så enögd? Jo, för att människans bekvämlighet går före överlevnaden på sikt. Uppenbarligen.

Bilen har varit helig länge. Vi har byggt fast oss i ett samhälle där bilen styr. Vi tror att vi har rätt att åka bil så mycket vi vill, för att det är bekvämt för oss. Trots att vi vet vad avgasutsläppen för med sig. Vi har ju redan sett hur det börjar bli i polarområden när isen börjar smälta. Nej, höj bensinskatten i stället!

Vi accepterar en massa döda i trafiken och försöker bara bygga bort olycksriskerna med motorvägar och mitträcken så gott det går, men inte att minska trafiken och bilanvändningen. Det finns väl inget annat i samhället som skulle fått så mycket stöd som bilen med så höga dödssiffror och orsak till så mycket olyckor.

Jag behöver inte bil. Om det fanns bussar och tåg så att jag kunde ta mig fram dit jag behöver så kan jag sälja bilen. Jag är övertygad om att fler kan göra det. Men idag är kollektivtrafiken bristfällig, eftersom så många tar bilen i stället. Kanske behöver en utbyggnad tvingas fram, genom bensinransonering. Och samtidigt borde förstås bilar för alternativa bränslen utvecklas, bränslen som inte ger miljöfarliga utsläpp. Bättre bränslen och färre bilar, då skulle mycket kunna vinnas.