Feodalsamhället idag

Jag blir så upprörd. Idag har jag sett dokumentärfilmen Greven och frälsebönderna på SVT Play. Det är som om vi levde på feodaltiden för flera hundra år sedan! I vår tid!

Filmen handlar om greven Hans-Gabriel Trolle-Wachtmeister på Trolle Ljungby slott i norra Skåne och hans arrendebönder. Greven krävde en 40-procentig höjning av arrendet sedan bönderna själva förbättrat på sina gårdar, men greven har själv inte bidragit med några medel till förbättringar på 36 år. Arrendenämnden kallades in och gick på grevens linje, men hovrätten ändrade till slut beslutet till bara en tioprocentig höjning.

Det är egentligen inte procenten eller summorna det handlar om utan överhetens inställning till sina underlydande och de djupa orättvisor som lever kvar. Så känns det när jag ser den här filmen, och att det är så här greven ser på sig själv i förhållande till sina arrendebönder.

Filmaren Per Anders Rudelius har gjort en bra och sevärd film.

Greven på Trolle Ljungby är känd för sin oförsonliga och hårda attityd gentemot folket i bygden, det har jag hört talas om när jag varit i trakten. Filmen bekräftar det intrycket. Sådant här blir man ledsen av. Att det finns folk som fortfarande beter sig så här.

Trolle Ljungby är ett fideikomiss, vilket innebär att det är äldsta sonen som ärver hela godset och yngre syskon får ingenting. Fideikomissen är också en kvarleva från gamla feodala tider och som lagstiftades bort på 60-talet men som ändå lever kvar. Läs mer om detta i Björn af Kleens utmärkta bok Jorden vi ärvde.
Andra bloggar om: