Mer om Västrum och Skaftet

Ibland fyller jag på mina lokala historiesidor om Västrum här, när jag har något nytt att berätta.

För ett tag sedan var jag på ett möte i hembygdsföreningen i Västrum och fick veta mer om Skogshyddan, ett hus som brann ner för drygt 40 år sedan. Men minnet av det lever kvar i Skaftet och Västrum.

Vill du veta mer om Skogshyddan så läs på min sida om Västrum, del 2. Och har du något att tillägga om huset, så kommentera gärna här.

Hembygdshistoria är så intressant. Överallt finns spåren av äldre tider, bara vi lär oss se dem.

Där Skogshyddan låg är det nu en ny villa, så spåren av just det huset är nog inte så lätta att upptäcka.