Bra berättat om arkeologi

Arkeologen Jonathan Lindström har skrivit boken ”De dödas tempel” om en utgrävning i Turinge i Södermanland på 90-talet, och vad vi kan lära oss av de fynd som gjordes då. Han är en fantastiskt bra berättare och ger verkligen historien liv och gör den begriplig, trots att det handlar om ett Sverige för nästan 4500 år sedan. Svindlande långt bort, och ändå lyfter han fram individer för våra ögon.

Det är det här jag tycker är så fascinerande, hur han resonerar sig fram till de människor som levde då och hur deras liv kan ha sett ut. Han skriver förstås att vi aldrig kan få veta, men han visar sannolikheten för sina antaganden. Och han gör det väldigt elegant och lättillgängligt.

Det här handlar om stenåldern, och ändå kommer vi människorna nära. Mycket bra gjort, tycker jag.

Min recension i VT.