Filosofiska funderingar

filosofi

Är det en hare eller en fågel på bilden? Är det bokstäver eller siffror? Allting är inte alltid vad det synes vara. Men oftast.

Hur lång är en stund? Är det en timme eller en kvart? Hur långt är ett ögonblick? ”Jag kommer om fem minuter”, betyder det verkligen fem minuter? Eller tio? Eller en kvart?

Vi säger att vi behöver ställtid för att få något gjort, alltså den tidsrymd som vi skjuter upp det vi ska göra för att slippa göra det just nu, utan senare. Den ställtiden kan vara lång, flera dagar kanske, eller några minuter kort. Egentligen tror jag att ställtid var den tid det förr tog att sela av och ställa in hästen i stallet efter ett dagsverke i skogen eller på åkern.

Det sägs att vi ska leva i nuet. Är nuet just nu, som genast blir nyss? Eller är det kommande ögonblick och stunder?