Utvandrarna

I helgen har jag sett Jan Troells filmer Utvandrarna och Nybyggarna. Vilka fantastiska filmer han gjort. Så många starka scener och ett lugn berättartempo som aldrig känns långsamt. Det är så fint när Karl Oskar säger till sin Kristina ”Vi är di goaste vänner”.

I min släktforskning ägnar jag en hel del tid åt 1800-talet i socknarna Berga och Ryssby inne i Småland. Säkert är förhållandena där ganska lika dem i Ljuder socken på 1840-talet, när Karl Oskar och Kristina bodde där. I alla fall inbillar jag mig det. Steniga åkrar och magra tegar, torpare och bönder, herrar och underlydande. De grå små fattigtorpen är så vackra på film men hur var det egentligen att leva där?

De människor jag släktforskar om stannade kvar i Småland, men syskon och andra släktingar emigrerade. Ibland kan man i husförhörslängderna se hela familjer som flyttat till Norra Amerika, framför allt under senare delen av 1800-talet.