Vi kan, vi vill, vi törs

Vid en föreläsning i Västervik idag sa Joakim Jardenberg att det är kvinnor 55+ som ökar allra mest på Facebook nu. Förmodligen är det väl så på nätet över huvud taget. Vi är en stark och stor grupp, och vi gör som vi själva vill.

Facebook har väl nästan blivit synonymt för närvaro på nätet numera, med 3,5 miljoner användare i Sverige idag? Att den här gruppen ökar på nätet är väl bara naturligt, eftersom den till stor del fylls på underifrån med sådana som jag, som använt nätet i åratal. Vem har ett jobb idag där man inte alls behöver använda en dator och nätet? Säkert finns det en del men den gruppen minskar nog hela tiden.

Det han annars talade om var sociala medier. Vad är det? Hur ska vi använda det? Föreläsningen vände sig till företagare som uppmanas att använda sociala medier i sin marknadsföring. Det var riktigt intressant, och jag fick en del ny kunskap som jag ska dra nytta av.

Andra bloggar om: