Sundhage går

Vår chef ingalill Sundhage slutar efter sommaren. Det är tråkigt, hon har gjort mycket gott för redaktionen och lett en positiv utveckling. Hon är bra på att lyfta fram det som är bra och det vi gör bra, i stället för att leta fel.

Det blir tomt efter henne, efter bara ett och halvt år hos oss. Men jag förstår också att hon går vidare, till ett jobb på en större tidning och en renodlad redaktionell chefstjänst.

Vi är förstås spända på vad som ska hända nu. Om vi får en ny chef som fortsätter den positiva utvecklingen.