Framtiden är snart här

I två dagar har jag varit på seminarium om framtiden. Det ordnades av koncernledningen och handlade om framtiden för lokaltidningar, arrangerat av Kairos Future. Vi identifierade hot och möjligheter som konsekvenser av framtida förändringar. Mycket intressant och angeläget. Mediamarknaden förändras så mycket och snabbt numera och för oss lokaltidningar gäller det ju att inte tappa bort oss i dessa förändringar. Vilken strategi behöver vi för att överleva som nyhetsförmedlare? Hur får vi nya unga läsargenerationer att välja lokaltidning? Det är ödesfrågor för oss och andra lokaltidningar nu.

Att få möjlighet att ventilera sådana här frågeställningar är förstås värdefullt, och tankeutbytet med andra i koncernen kring detta gör att jag kommer hem med betydligt mer än vad jag åkte iväg med, både i kunskap och funderingar.

Det var skönt att komma ut i motionsspåret ikväll, trots att jag var trött och hade huvudvärk. Men tiden blev densamma som sist, 39,40 minuter. Helt OK.