Start WordPress

Nu har jag startat min blogg med hjälp av WordPress, och fört över alla gamla inlägg från min första blogg. Så allt före detta datum är före WordPress. Nu ska jag se om jag får till det som jag vill också.