Seniorboende

Ett seniorboende med egen bostad men service tillgängligt i närheten, typ servicecentral med personal. Det är något som socialchefen och bostadsbolagschefen i Västervik nu talar om att utveckla för att få hit fler pensionärer. Västervik ska bli attraktivt i Europa för sitt äldreboende. Idag intervjuade jag ett par biståndshandläggare på socialkontoret och de sa att de tror skarpt på den modellen. Kanske är detta Västerviks framtid?