Fingrarna blöder…

Idag har jag skrivit så fingrarna nästan blöder och tangenterna glöder. :- ) Det är uppsatsskrivande från morgon till kväll som gäller just nu och jag har kommit en bra bit på väg. Största delen av empirin är nu skriven. Något lite är kvar att skriva och en del ska också justeras (dvs skrivas om). Idag har jag mest skrivit om nätvännernas betydelse, vad alla ni som svarat har berättat om hur ni ser på er vänskap på nätet.

Jag blir nästan lite rörd varje gång jag läser de här svaren, det är i en del fall långa livsberättelser ni skrivit. Enkäten är ju anonym så jag vet inte vem som skrivit vad och ibland önskar jag nästan att jag hade kunnat se det för det är flera som jag skulle vilja skriva till och kommentera eller bara fråga "hur är läget idag?" Men det får man sätta sig över när man håller på med akademiskt arbete.

Jag har också börjat fundera på om jag kan använda den här undersökningen som underlag för magisteruppsatsen också. Enkätsvaren är så omfattande och det skulle gå att få ut mycket mer av dem än vad jag får plats med i den här C-uppsatsen. Det tål att tänkas på. Men då skulle jag nog behöva ställa några kompletterande frågor till en mindre grupp nätsurfare. Tja, vi får se vad det blir…