Skafte backe

Sjön Hjältemaren ligger i Skaftet. Det är en från början liten sjö som dämts upp och gjorts mycket större för ungefär hundra år sedan. Bredvid sjön gick den gamla landsvägen på 1700-talet, ungefär där dagens landsväg går men betydligt lägre. Vägen från Helgerum kommer upp på berget vid sidan om sjön. Här låg Skafte backe.

Skafte backe

Skafte backe är en riktigt brant backe. Idag är det en infart till en fastighet men på 1700-talet var detta landsvägen. Bakom ett hus uppe i backen finns rester kvar av den gamla landsvägen.

Bilderna är från i våras, nu ligger det snö här.

Det var i Skafte backe någon i början av 1730-talet som Anna Cederflycht på Helgerum blev så osams med maken att hon klev ur vagnen i ilska och lovade att aldrig se honom mer. Det löftet höll hon.

Läs mer om Skafte backe och Anna Cederflycht på min sida om Västrums socken.