Högt vatten

Just nu är det extremt högt vatten i Östersjön. Fast värre var det igår.

högt vatten

Långt där ute ligger bryggan i Landviken. Med normalt vattenstånd är det vattenfritt fram till bryggan, ungefär dit där vassen växer. Här är en grusplan och alldeles före flytbryggan finns ett betongfundament som flytbryggan är ansluten till. Det syns inte alls nu.

högt vatten

Träden vid sidan om grusplanen står nu i vatten, eller snarare i is, en bra bit upp på stammarna.

Igår morse var vattenståndet som högst. Enligt SMHI var det ungefär 9 dm över normalvattenstånd vid den närmaste mätstationen, som är Oskarshamn. Bara några mil bort, så det stämmer nog bra här också. Sedan dess har det sjunkit till ungefär en halvmeter idag. Men isen ligger kvar på den höga nivån eftersom det fortfarande är minusgrader.

När vi var nere vid bryggan i eftermiddag hörde vi hur det dånade under isen ibland, förmodligen när vattnet sjönk och det blev sättningar i isen.

högt vatten

Strandängen nedanför slottet var vattensjuk igår och frös till is. I vanliga fall ser man inte vatten här, det börjar ute vid vassen.

högt vatten

Vid gamla bränneriet är det öppet vatten eftersom det rinner ner här från Gölpa längre upp i vattensystemet. Här ser man att vattnet igår gick ända upp till grunden på huset, där det ligger is kvar.

Grannen i det gula huset berättade att det är 20 år sedan det var så här högt vatten förra gången. Han har bott där länge och har ett märke på sin tomt hur högt vattnet gått. Den gången var det betydligt mer.

högt vatten

Här ser man att isen ligger en bit ovanför vattnet. Bilden tog jag vid tvåtiden i eftermiddag, sedan dess har det nog sjunkit undan ännu mer.

Kanske är det bra för Östersjön att vi får in så mycket nytt vatten från Nordsjön när det stormar västliga vindar som det gjort i vinter. Och det borde bli saltare eftersom vi har bräckt vatten här. På västkusten är ju vattnet mycket saltare.