Ministeravgångar?

Ska Maria Borelius och Cecilia Stegö Chiló avgå som ministrar? Bör de avgå? Ja, som minister bör man allt ha en bättre moral än vad de här två har visat.

I morse satt en uppenbart besvärad Maria Borelius i tvmorgonsoffan och berättade att hon haft svart barnflicka i tio år. Tio år! Det är ju ett systematiskt utnyttjande av arbetskraft och undanhållande av skatt. Att under så lång tid beröva den anställda på pension, anställningstrygghet, semesterersättning, arbetsskadeförsäkring och annat som följer med en normal anställning är fel i mina ögon. Och att göra det därför att man tycker att man inte har råd trots miljoninkomster, det rimmar illa. Det finns kommunala dagis i Sverige som även de med stora inkomster säkert har tillgång till. Har man inte råd att betala någon vitt får man väl avstå, så är det för oss andra.

Och att inte betala tv-avgift på 16 år, det rimmar också illa med en kulturministerpost. Om Cecilia Stegö Chiló inte hade haft tv, då hade hon ju inte behövt betala avgift. Men då hade hon kanske inte heller varit kvalificerad för att bli kulturminister, statsråd vid ett departement dit public service-tv hör. Men att smita från avgiften är diskvalificerande, tycker jag.