2014

Hos Kustbevakningen

Klubb Maritims Västerviksavdelning fick som första besökare vid studiebesök den 15 oktober  bli informerade om Kustbevakningens nya organisation och bli guidade i de nya och mycket ändamålsenliga lokalerna på Lucerna. En intressant genomgång av verksamheten både till sjöss, land och i luften.

Man presenterade alla fartyg i flottan som man har tillgång till samt svävare och flygplan. Vidare en dokumentation över de imponerade insatser man gjort genom åren.

En gemensam kaffestund avslutade besöket där föreningens medlemmar fick ställa frågor till kvällens ciceron Jens Johansson. Klubb Maritims styrelse tackar för att vi fick komma och ett stort tack till Jens Johansson som ställde upp och gav oss mycket värdefull information.

Bosse Nord fotograferade vid studiebesöket:

KM 3

KM 8

KM 9

collage3

KM 19

collage2

KM 14

KM 15

KM 16

KM 17

KM 18

 

Årsmötet 2014

Onsdagen den 12 februari hölls årsmötet för 2014 i klubblokalen Kajutan.

Mötet inleddes med parentation över den avlidne medlemmen Sixten Lindve.

Lars Göran Karlsson valdes till mötesordförande och Bo Thörnblom till mötessekreterare.

En ny styrelse valdes, som nu består av Håkan Karlsson, Bo Thörnblom, Jonny Larsson, Nils Erik Johansson samt Ove Andersson som ordinarie ledamöter och Jan Graunert och Alf Johansson som suppleanter. Tidigare ordförande Bo Nord och vice ordföranden Lars Göran Karlsson lämnar styrelsen. De avtackades med blommor efter årsmötesförhandlingarna.