Årsmöte 2022

Årsmöte i Klubb Maritim Westervik hölls den 23 mars med ett femtontal medlemmar närvarande. Foto från årsmötet: Bosse Nord.

Till vänster: Ordföranden Håkan Karlsson. Till höger: förtäring.
Bosse Nord avtackades efter 17 år i styrelsen. Han var med och grundade föreningen 2005.
Till vänster: Sölve Andersson, Gert Pedersen och Bo Gustavsson. Till höger: Ove Andersson.
Till vänster: Göran Stenberg, Lennart Andersson och Bo Törnblom. Till höger: Börje Johansson.
Till vänster: Berne Nilsson, Artur Karlsson och Kurt Werdin. Till höger: Bo Johansson och Lars-Göran Karlsson.
Håkan Karlsson omvaldes som ordförande vid årsmötet. Här är han han är i färd med att tillverka garneringsplankor till segelfartyget Linnea. Foto: Jan Graunert.

Övriga val till styrelse och andra förtroendeposter, se styrelsesidan.