Årsmöte 2017

Årsmöte hölls onsdagen den 15 februari 2017. Årsmötet avslutades med en ärtmiddag.

Foto: Bo Nord.


Från vänster Lennart Andersson (skymd), Håkan Karlsson, Nils-Erik Johansson och Bo Thörnblom.


Parentation hölls över fyra avlidna medlemmar: Bo Johansson, Kenneth Albertsson, Per Andersson och Lars Hedenskog.

Delar av den nya styrelsen:  Bo Johansson, Håkan Karlsson, Jan Graunert, Bo Thörnblom och Nils-Erik Johansson. Ove Andersson var inte närvarande.