Klubbens fana

Klubb Maritim Westervik har fått en fana. Den överlämnades till vår ordförande Bosse Nord på nationaldagen den 6 juni 2011. Det skedde vid en ceremoni i stadsparken i Västervik där den överlämnades av kommunfullmäktiges ordförande Conny Tyrberg.

Fanan används i fanborg eller bärs i andra sammanhang. Till skillnad från en flagga ska den inte hissas upp i flaggstång.

För att tilldelas en fana ansöker man hos Länskommittén Sveriges Nationaldag i Kalmar län.

Bilder från överlämningen:

fanan

fanan

Bosse Nord tar emot fanan av Conny Tyrberg.

fanan

fanan

Christer Warfvinge, Conny Tyrberg och Bosse Nord.

Bosse Nord

Lars-Göran Karlsson

Vice ordföranden Lars-Göran Karlsson med fanan.