Styrelsen

Ordförande Håkan Karlsson, tel 0490-338 06,
e-post tappe@telia.com

Vice ordförande Bo Törnblom, tel 070-650 91 37

Kassör Ove Andersson, tel 070-277 25 20

Sekreterare Nils-Erik Johansson, tel 0490-216 25

Vice sekreterare Jan Graunert, tel 0490-106 86

Ledamot Bo Johansson, tel 070-546 77 38

Suppleant Alf Johansson, tel 0490-184 84

Suppleant  Jens Johansson, tel 073-963 16 02

Övriga:

Bibliotekarie:
Håkan Karlsson tel 0490-338 06

Valberedning:
Åke Pettersson tel 0490-17142, Bo Nord tel 0490-13651 och Per-Olof Sörskog, tel 0490-17394