Bilder från livet till sjöss

Jag heter Göran Andersson och bor i Västervik. Jag började till sjöss i maskin 1970 och hade min sista törn -84. Jag for som fartygsanställd i diverse rederier fram till -74 då jag fann mig tillrätta i Wallenius och var dem trogen fram till -84. Från -73 och tills att jag gick iland var jag återkommande i Gotlandsbolaget, mest om somrarna då jag var hemma på ledighet från långresefartygen. Jag går under synonymen "Dirty David" bland inläggen på Landgången. Vill du ha kontakt med mig så skriv en rad i Klubb Maritim Westerviks gästbok!

M/s Strömma Rex som var byggd 1948. Bilden är tagen 1973 i Norrköpings hamn.
Fartyget var delägt av Strömma kanalbolaget, Stockholm och gick i trafik mellan Norrköping och Mariehamn sommaren -73.
Från M/S Strömma Rex. Det är motorman Blomberg som fyller på lubrikatorerna.
Jag simulerar manövrar ombord i Gränges Shippings FFM-Viris 1974.
Jag sanerar cylinderolja i spolluftbältet ombord på Walleniusrederiernas m/s Figaro som var byggd 1981. Bilden är tagen samma år.
M/s Rigoletto: maskinrumsgänget ombord, 1978. Personerna på bilden är:
Övre raden: mtm Ulf Holmberg, mtm Stefan Cantarelli, 3:e mask ?, 2:e mask Peter Nyström, m-elev Rickard Nyström, Mc Arne Lang.
Undre raden: rep. Anders Lydahl, 1:e mask Loyd Johansson, elmask Jan Bergvall, och så jag själv.
Gnistan på M/S Rigoletto 1978. Vad heter du? Hör av dig till Klubb Maritim Westervik!
Huvudmaskinen ombord i 100 000-tonnaren Eric K Fernström. Jag tog bilden under min tjänstgöring där 1972.
Det här är vad som står oss maskinare närmast om hjärtat: en "kannhalning".

Man tar upp en av kolvarna efter en viss tidsintervall för rengöring, byte av ringar och kontroll av slitage.

Bilden tog jag ombord i FFM-Viris och året var -74. Han som kör traversen hette Ove Öst och kom från Grisslehamn. 

Detta är styckegodsaren m/s Mangarella och den ägdes av Transatlantic. Den var byggd 1945 och var mitt första långresefartyg. Traden var Västafrika och jag tjänstgjorde som motorelev därombord 1971.
Ett foto som jag lånat av Stefan Sjöblom (Mareflos) i Kalmar, och som föreställer Walleniusrederiernas m/s Rigoletto som är byggd 1977. Bilden är tagen 2005, någonstans i Korea.