Länkar

Lokala marina föreningar:

WSSW Westerviks Segelsällskap Wikingarna

Sjöfartssidor:

Segelfartyget Svanevik.
”SVANEVIK VAR en av de sista skutorna med hemorten Västervik målat i aktern – SVANEVIK – Västervik -1947-1967. Hon ägdes och seglades av bröderna Harry & Erik Andersson, vilka börjat sin sjömansbana i faderns slup DRISTIG (DRISTIGHETEN). Dristigheten var byggd i Roslagen 1847, förbyggd 1869 och 1883-84. Den senare gången troligen vid varv i Västervik då C.A. Andersson kom hem från Amerika med pengar i fickan och köpte slupen. Det sattes aldrig i någon maskin och hon lär ha sjunkit i Västerviks hamn någon gång på 1930-40-talet.
Jag är mycket intresserad av bilder och mer information på bägge skutorna” skriver Hans-Christer Edborg.

Landgången, ett populärt sjöfartsforum. Klicka på forum.

Kommandobryggan, här kan man söka efter de flesta fartyg.

Fakta om fartyg med massor med bilder på fartyg och fakta.

Honkens sjösida, med diskussioner, mötesplats mm, på svenska.

Forum om sjöfart och sjöfartsutbildning.

Ett annat diskussionsforum om sjöfart.

Några bilder från Västerviks hamn 2005.

Evert Trydings hemsida om de fartyg han seglat på som telegrafist.

En sida om galjonsfiguren Jenny Lind från segelfartyget Nightingale. På en annan sida där kan du läsa om en bok som handlar om barkskeppet Jenny Lind, byggt i Västervik 1847 och beställt av Lars Johan Hierta, enligt författaren och hemsidans utgivare Karl-Erik Svärdskog som skickat oss länken.

En stor sida med många bilder av hamnar och fartyg. På engelska. Här kan man också lämna egna bilder.

En blogg för sjöfolk där du kan bli medlem och skriva dina egna berättelser. Den drivs av Mats Ödman.

Medlemmarnas hemsidor:

Ordföranden Håkan Karlssons hemsida.

Bilder från livet ombord 1974-77 (Eva Johanssons).

De flesta av länkarna här har hittats av Göran Andersson. Här och här (från Figaro)är hans egna bilder från tiden till sjöss.

Andra hemsidor:

Lars Johnssons hemsida om bogserbåtar med mera. Bland annat bilder från timmerbogsering i Gamleby.

Jan-Erik Svenssons hemsida om hans tid i handelsflottan. Han bor i Kalmar.

En sida med med bilder på ett flertal fartyg från olika rederier.

En svensk sjömans hemsida om livet till sjöss och de fartyg han arbetat på. Sidan är på engelska.

Älvtank, här kan man bla följa ett fartygs byggnation i bilder. Från de första plåtarna till färdig båt. Det hela avslutas med en film från sjösättningen.

Ett bildcollage från bärgningen i Engelska kanalen av Wallenius (delägda) m/s Tricolore.

En hemsida för mc-folk med giltig sjöfartsbok, mest på engelska.

Hemsida om Rederi AB Nordstjernan och mycket mera, gjord av Pär Carlgren i Kalmar.

Stefan Mareflos hemsida. Han bor i Kalmar och arbetar som maskinist.

Ett bildgalleri.

En kul men lite bisarr video.

En fyllig och intressant databas och register över Sveriges skärgårdsbåtar. Här kan vi t ex läsa om Simson.

Sjöfartskultur och sjöfartslitteratur:

Sjöfartens Kultursällskap

Breakwater (förlag som ger ut sjöfartslitteratur)

MarGie (bokhandel med sjöfartslitteratur)

Christer Westerdahl skriver om maritim arkeologi

En hemsida om Gemada förlag och sjöfartsförfattaren Georg I. Hindersson.

Har du egna länkar du tycker passar här? Skicka dem till oss!