Styrelsen

Ordförande Håkan Karlsson, tel 0490-338 06,
e-post tappe@telia.com

Vice ordförande Bo Thörnblom, tel 070-650 91 37

Kassör Ove Andersson, tel 070-277 25 20

Sekreterare Jan Graunert, tel 0490-106 86

Suppleant Berndt Sarenberg

Suppleant  Gert Johansson

Stående från vänster: Gert Johansson, Ove Andersson, Berndt Sarenberg, Gerth Pedersen, Bo Johansson. Sittande från vänster: Håkan Karlsson, Jan Graunert, Bo Thörnblom.

 

Övriga:

Bibliotekarie:
Håkan Karlsson tel 0490-338 06

Valberedning:
Lars-Göran Karlsson och Bo Johansson

Revisor:
Lennart Andersson
Revisorssuppleant Gerth Pedersen