Medlemsmöten

2018

Oktober:
Onsdag 17/10: Studiebesök på Clab i Simpvarp. Anmälan till Jan Graunert, telefon 070-765 71 33 senast torsdag 20 september. Vi måste vara minst 10 personer så ta gärna med en bekant. Du behöver uppge både namn och personnummer vid anmälan till Jan, som har mer information.

November:
Onsdag 14/11: styrelsemöte kl.18.00. Kl 19.00 medlemsmöte Kajutan.

December:
Julbord, var och när? Bestäms vid medlemsmöte under hösten.

2019

Januari:
Onsdag 16/1 Kl. 18: Styrelsemöte.

Februari:
Onsdag 13/2 kl 18: Klubb Maritims årsmöte i Kajutan.

Välkomna!
önskar styrelsen

Med reservation för eventuella ändringar eller tillägg från festkommittén. Möten och andra aktiviteter annonseras i VT och Båtologen och informeras via sms.

De flesta medlemsmöten hålls i klubblokalen Kajutan (bilden) på Södra Varvsgatan (ingång från gården) om inte annat anges. Fika till självkostnadspris brukar serveras på våra möten. Välkommen!

 

Mötesplanering

Så här kan det gå till vid möten i programkommittén. Foto: Birgitta Andersson.

vårfestplanering

I planeringsgruppen ingick 2011 Göran Östervall, Artur Karlsson, Berndt Sarenberg, Berne Nilsson, Gert Pedersen och Birgitta Andersson (som tagit bilderna).

vårfestplanering