Medlemsmöten

2017:

Onsdag 17 maj: Klubbafton kl 18.00 vid Kustbevakningen på Lucerna där vi får höra ett föredrag om deras arbete i Medelhavet och förevisning av den nya gummibåten (Gummit) och vattenskoter.

Eventuellt blir det en sommarutflykt. Mer information senare.

Onsdag 30 augusti: Klubbafton kl.18.00. Sjöräddningen, Loftahammar.

Onsdag 20 september:  Medlemsmöte kl. 1900 i Kajutan. Filmförevisning

Onsdag 11 oktober: Klubbafton kl. 1900. Aspölaboratoriet vid OKG.

Onsdag 15 november: Medlemsmöte kl. 1900 i Kajutan.

Julbord i december. Mer information kommer senare.

2018

Årsmöte onsdagen den 14 februari i Kajutan. Mer information kommer senare.

Välkomna!
önskar styrelsen

Med reservation för eventuella ändringar eller tillägg från festkommittén. Möten och andra aktiviteter annonseras i VT och Båtologen.

De flesta medlemsmöten hålls i klubblokalen Kajutan (bilden) på Södra Varvsgatan (ingång från gården) om inte annat anges. Fika till självkostnadspris brukar serveras på våra möten. Välkommen!

 

Mötesplanering

Så här kan det gå till vid möten i programkommittén. Foto: Birgitta Andersson.

vårfestplanering

I planeringsgruppen ingick 2011 Göran Östervall, Artur Karlsson, Berndt Sarenberg, Berne Nilsson, Gert Pedersen och Birgitta Andersson (som tagit bilderna).

vårfestplanering