Medlemsmöten

2017:

Lördagen den 10 juni besöker vi våra kamrater i Oxelösundsavdelningen. Respektive medtages utan tvång. Samling på Stenhamraparkeringen kl. 08,00 för avfärd (samåkning, heldag).
Bindande anmälan till Bo Nord telefon 0490-13651 / 070-150 40 39 senast 5:e juni.

Lördagen den 29 juli kl. 15,00: grillafton hos Lennart Andersson, Kårö. Samåkning. Respektive medtages utan tvång.
Bindande anmälan till Bo Nord telefon 0490-13651 / 070-150 40 39 och Lennart Andersson 0493-61400 / 070-848 79 39 senast 25 juli.
Vi bjuder på grillat och rökt fisk, men man kan ta med sig lite om man vill. Drycker medtages.

Välkomna till dessa aktiviteter och ha en fin sommar, hälsar styrelsen med anordnare.

Onsdag 30 augusti: Klubbafton kl.18.00. Sjöräddningen, Loftahammar.

Onsdag 20 september:  Medlemsmöte kl. 1900 i Kajutan. Filmförevisning

Onsdag 11 oktober: Klubbafton kl. 1900. Aspölaboratoriet vid OKG.

Onsdag 15 november: Medlemsmöte kl. 1900 i Kajutan.

Julbord i december. Mer information kommer senare.

2018

Årsmöte onsdagen den 14 februari i Kajutan. Mer information kommer senare.

Välkomna!
önskar styrelsen

Med reservation för eventuella ändringar eller tillägg från festkommittén. Möten och andra aktiviteter annonseras i VT och Båtologen.

De flesta medlemsmöten hålls i klubblokalen Kajutan (bilden) på Södra Varvsgatan (ingång från gården) om inte annat anges. Fika till självkostnadspris brukar serveras på våra möten. Välkommen!

 

Mötesplanering

Så här kan det gå till vid möten i programkommittén. Foto: Birgitta Andersson.

vårfestplanering

I planeringsgruppen ingick 2011 Göran Östervall, Artur Karlsson, Berndt Sarenberg, Berne Nilsson, Gert Pedersen och Birgitta Andersson (som tagit bilderna).

vårfestplanering