Medlemsmöten

2023

Julavslutning  torsdagen den 7 december kl. 17.
Plats: Marinstugan (gamla kuskvillan) på Kulbacken. Vi serverar en jullandgång till ett pris av 150 kronor per person, egen dryck medtages.
Anmälan till Håkan Karlsson på telefon 070-8657891 helst SMS senast den 30 november.

Vi har våra ordinarie möten på Stationsgatan 9 C, nere i källaren.

Med reservation för eventuella ändringar eller tillägg från styrelsen/festkommittén. Information om ändringar och tillägg kommer genom mail eller sms.

Välkomna!
önskar styrelsen

De flesta medlemsmöten hålls i klubblokalen Kajutan (bilden) på Södra Varvsgatan (ingång från gården) om inte annat anges. Fika till självkostnadspris brukar serveras på våra möten. Välkommen!

Mötesplanering

Så här kan det gå till vid möten i programkommittén. Foto: Birgitta Andersson.

vårfestplanering

I planeringsgruppen ingick 2011 Göran Östervall, Artur Karlsson, Berndt Sarenberg, Berne Nilsson, Gert Pedersen och Birgitta Andersson (som tagit bilderna).

vårfestplanering