Medlemsmöten

2019

December:
Lördag den 7 december kl 17: Jultallrik som serveras på Gertrudsvik, kostnad 240 kronor. Det blir varm och kall tallrik, vill någon ha något starkt så tillkommer det. Anmäl dig senast den 1 december (bindande) till Bo Thörnblom mobiltelefon 070-650 91 37 hemtelefon 0490-281 37 eller Håkan Karlsson på mail tappe@telia.com.

2020

Januari:
Onsdag 15/1: Kl. 18 styrelsemöte.

Februari:
Klubb Maritims årsmöte onsdagen 12 februari kl 18 i Kajutan. Konstituerande styrelsemöte efter årsmötet.

Mars:
Onsdag 18/3: Kl 18 Styrelsemöte. Kl 19 Gunnar Nilsson (Skruven) berättar om skutskepparen Kalle på Hälla, sedan medlemsmöte. Plats: Kajutan.

April:
Onsdag 8/4: Studiebesök på Windy, mer information kommer.

Maj:
Onsdag 13/5: Kl 18 styrelsemöte. Kl 19 medlemsmöte. Plats: Kajutan.

Sommar:
Förslagsvis en utflykt till Hasselö.

Augusti:
Onsdag  26/8: Klubbafton med studiebesök på Åbro.

September:
Onsdag 16/9: Kl 18 styrelsemöte. Kl. 19 föredrag av Gunnar Sandberg, skeppare på 50-talet, sedan medlemsmöte. Plats: Kajutan.

Oktober:
Onsdag 14/10: Kl 18 styrelsemöte. Föredrag om arkeologiska undersökningar i Dynestaviken, Johan Rönnby och Veronica Palm, efteråt medlemsmöte. Plats: Kajutan.

November:
Onsdag 11/11: Styrelsemöte kl 18. Kl 19 medlemsmöte i Kajutan.

December:
Julbord mer information kommer senare..

2021

Januari
Onsdag 13/1: Kl 18 Styrelsemöte.

Februari:
Onsdag 10/2: Klubb Maritims årsmöte  kl 18 i Kajutan

Välkomna!
önskar styrelsen

Med reservation för eventuella ändringar eller tillägg från festkommittén. Möten och andra aktiviteter annonseras i VT och Båtologen och informeras via sms.

De flesta medlemsmöten hålls i klubblokalen Kajutan (bilden) på Södra Varvsgatan (ingång från gården) om inte annat anges. Fika till självkostnadspris brukar serveras på våra möten. Välkommen!

Mötesplanering

Så här kan det gå till vid möten i programkommittén. Foto: Birgitta Andersson.

vårfestplanering

I planeringsgruppen ingick 2011 Göran Östervall, Artur Karlsson, Berndt Sarenberg, Berne Nilsson, Gert Pedersen och Birgitta Andersson (som tagit bilderna).

vårfestplanering