Medlemsmöten

2020

Höstens medlemsmöten är inställda tills vidare.
Styrelsen har beslutat att inte ordna några fler medlemsmöten under hösten pga risken för coronasmitta. Vi hoppas kunna hålla årsmöte i början av 2021.

2021

Januari
Onsdag 13/1: Kl 18 Styrelsemöte.

Februari:
Onsdag 10/2: Klubb Maritims årsmöte  kl 18 i Kajutan

Välkomna!
önskar styrelsen

Med reservation för eventuella ändringar eller tillägg från festkommittén. Möten och andra aktiviteter annonseras i VT och Båtologen och informeras via sms.

De flesta medlemsmöten hålls i klubblokalen Kajutan (bilden) på Södra Varvsgatan (ingång från gården) om inte annat anges. Fika till självkostnadspris brukar serveras på våra möten. Välkommen!

Mötesplanering

Så här kan det gå till vid möten i programkommittén. Foto: Birgitta Andersson.

vårfestplanering

I planeringsgruppen ingick 2011 Göran Östervall, Artur Karlsson, Berndt Sarenberg, Berne Nilsson, Gert Pedersen och Birgitta Andersson (som tagit bilderna).

vårfestplanering