Medlemsmöten

2019

November:
Onsdag 13/11 Styrelsemöte kl.18.00. Kl 19.00: Medlemsmöte i Kajutan med film om segelfartyg.

December:
Julbord, var och när bestäms på medlemsmöte under hösten.

2020

Januari
Onsdag 15/1 kl. 18.00: Styrelsemöte.

Februari:
Klubb Maritims årsmöte onsdagen 12 februari kl 18.00 i Kajutan.

Välkomna!
önskar styrelsen

Med reservation för eventuella ändringar eller tillägg från festkommittén. Möten och andra aktiviteter annonseras i VT och Båtologen och informeras via sms.

De flesta medlemsmöten hålls i klubblokalen Kajutan (bilden) på Södra Varvsgatan (ingång från gården) om inte annat anges. Fika till självkostnadspris brukar serveras på våra möten. Välkommen!

Mötesplanering

Så här kan det gå till vid möten i programkommittén. Foto: Birgitta Andersson.

vårfestplanering

I planeringsgruppen ingick 2011 Göran Östervall, Artur Karlsson, Berndt Sarenberg, Berne Nilsson, Gert Pedersen och Birgitta Andersson (som tagit bilderna).

vårfestplanering