Electrolux

– om nedläggningen av en fabrik

Tillbaka till reportagesidan
Tillbaka till startsidan
De reportage jag skrivit om Electrolux sedan nedläggningsbeskedet i februari 2004:

Electrolux historia, 1946-2005 och nedläggningsåret

2004-02-28: De anställda kan få gå om ett halvår.

2004-02-21: Krisens alla faser måste genomlevas

2004-03-09: Demonstration för jobben

2004-02-23/24: Så gick det i Bengtsfors och Linköping

2004-10-19: "Vi vill skriva Electrolux historia"

2004-11-04: Sista dagen med Oxygen

2005-02-10: "Ni kan gå stärkta ur krisen"

2005-03-09: Avvecklingsarbete några veckor till

2005-03-09: Snart är fabriken helt tom

2005-03-30: Möteslokal ordnad för de f d anställda

Så var det att jobba på Lux
(ej publicerad i VT)

Tillbaka till reportagesidan
Tillbaka till startsidan

Den 12 februari 2004 kom beskedet: Electrolux dammsugarfabrik i Västervik skulle kunna komma att läggas ner. "En utredning ska göras om fabrikens framtid" var beskedet när personalen samlades för ett informationsmöte på fabriksgolvet. Men alla förstod vad det skulle innebära. I maj kom det slutgiltiga beskedet: nedläggning. Dammsugartillverkningen skulle flyttas till Ungern där de anställda har lägre löner.

518 personer var då anställda och Electrolux var Västerviks största privata arbetsgivare. De allra flesta blev utan jobb, bara ett fåtal kunde få fortsatt anställning inom koncernen. Idag (mars 2006) är fortfarande många utan ny sysselsättning.

Under den tid som följde nedläggningsbeskedet skrev jag och mina kollegor på VT massor med artiklar i ämnet. Några av dem har jag samlat här.

Vill du läsa det andra som skrivits? Gå till Västerviks-Tidningens hemsida.

©Eva Johansson mars 2006

När det slutgiltiga beskedet om nedläggning kom i maj 2004 gjorde några av de anställda en gravsten som stod kvar ända till slutet, som ett monument över en arbetsplats.

Foto ©: Eva Johansson