Välkommen till min enkät om socialt umgänge på nätet.

Jag heter Eva Johansson och läser sociologi 41-60 poäng på Växjö universitet höstterminen 2005. Denna undersökning ska ligga till grund för min C-uppsats. Mitt syfte med undersökningen är att få veta om vi som har personlig och vänskaplig kontakt med andra människor på nätet har förskjutit vårt sociala umgänge från IRL till nätet, eller om vi har ökat vårt sociala umgänge, och vilken betydelse vårt nätumgänge har för oss.

Läs detta först!
Undersökningen gäller relationen till nätvänner. OBS!! Begreppet ”vänner” står för ditt vardagliga sociala umgänge med både bekanta och mer nära vänner.
Nätvänner = människor som du har en personlig relation till och där kontakten uppstått på nätet, och där du fortfarande har den huvudsakliga kontakten via nätet.
IRL-vänner = människor som du har en personlig relation till och där kontakten uppstått i ”verkliga” livet, dvs inte på nätet.

Totalt är det 17 frågor. De flesta frågor har svarsalternativ där du väljer ett av alternativen eller kan svara ja/nej. De frågorna går troligen att besvara på några minuter. På slutet finns några frågor där du kan berätta fritt, så mycket du vill, och jag hoppas förstås på så utförliga svar som möjligt.

För att inte en person ska kunna svara på enkäten flera gånger får du först lämna namn och e-postadress och får direkt ett mail skickat till dig med en länk att gå till. Detta sker för att undersökningen ska ha så hög tillförlitlighet som möjligt och kunna användas som underlag för min uppsats. Svaren sparas i en databas men länkas inte till ditt namn och din e-postadress.

Sista dag för att lämna svar är den 4 november 2005.

Till enkäten.

Ett förtydligande: Det jag är intresserad av är betydelsen av nätvänner, dvs människor du fått kontakt med via nätet, och för att få svar på detta behöver jag ställa dem i relation till IRL-vänner. Därför saknas frågor med inriktning på relationen med IRL-vänner (som kanske har blivit nätvänner). Av detta skäl använder jag mig enbart av nätet för att få svar på enkäten.

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer med enkäten? Det kan du läsa om i min blogg där jag regelbundet ger lägesrapporter.

Mer information om mig finns på min hemsida. Gå gärna också till länken Studier där jag berättar om mina tidigare och nuvarande studier och där du så småningom kan läsa om resultatet och min uppsats i ämnet. Enkäten pågår till den 4 november och uppsatsen beräknas vara klar i februari 2006. Har du några frågor eller synpunkter så skicka e-post till mig på adress: ejolo01@student.vxu.se

Synpunkter på enkäten.