Ont i själen

en artikelserie om psykiskt sjuka och deras villkor

Del 1: Landstingsvården

Del 2: Kommunens stöd

Del 3: Birgitta, personliga ombud

Del 4: Rättspsykiatrin, Anders Milton

Del 5: Anhörig, kommunens boende

Tillbaka till startsidan

Artiklar och bilder är från mars 2005

Foto: ©Anders Steiner

Psykiskt sjuk eller psykiskt funktionshindrad eller handikappad? När är man egentligen sjuk och när är man frisk?
Sjukvården ställer diagnoser på sina patienter. I det kommunala stödarbetet talar man om psykiskt funktionshindrade, det vill säga när de psykiska problemen är ett handikapp gentemot omvärlden.
I media har uppmärksamheten på psykiskt sjuka varit stor på senare år, och framför allt de mord och andra våldsdåd som begåtts. Inom psykvården och omsorgen finns en oro för vad det för med sig i attityder. De uppmärksammade fallen är få i sammanhanget och begås av en bråkdel av de psykiskt sjuka och funktionshindrade.
- De som är sjuka själva känner sig utpekade och far illa av det som kommer fram i media, berättar personalen i kommunens psykomsorg. I verkligheten ser vi sällan tecken på våldsbenägenhet.
I förordet till boken "Galenskap och återhämtning" av den amerikanske författaren Jay Neugeboren skriver den svenske professorn i psykiatri Johan Cullberg så här: "En fungerande psykiatri kräver att de här tre perspektiven får plats och vägs samman: det observerande, det subjektiva och det medlevande."
I den här artikelserien får vi stifta bekantskap med alla tre delarna: de som arbetar inom den psykiatriska vården och omsorgen, de som är psykiskt funktionshindrade eller sjuka, och de anhöriga.

©Eva Johansson mars 2005