Ombord logga

Ombord - till sjöss som telegrafist 1974-77

Hem · Ombord

Ombordare är ett begrepp från författaren Ove Allanssons bok "Ombordarna" 1971, och betyder folk som jobbar till sjöss. Han har arbetat på sjön och skrivit flera böcker om sjöfolk.

En ombordares historia

Den 17 juni 1974 gick jag för första gången ombord som anställd på ett fartyg i den svenska handelsflottan. Jag skulle tillbringa mitt sommarlov som telegrafistelev ombord på M/S Vikingland.

Den 12 december 1977 mönstrade jag av för sista gången, tre och ett halvt år senare. För mig blev de här åren den mest minnesvärda tiden i mitt yrkesliv.

M/S Vikingland, M/S Arizona och M/S Kratos var de fartyg jag tjänstgjorde på efter utbildningen till telegrafist på Sjöbefälsskolan i Kalmar. Vi anlöpte många hamnar på resorna, både i Europa, Afrika och USA. Jag träffade många människor som lämnat outplånliga minnen efter sig.

Livet ombord skiljer sig från de flesta andra livssituationer: att både arbeta och leva tillsammans dygnet runt och färdas vida omkring. På ett fartyg kan svåra situationer uppstå och man är hänvisade till varandra.

På ett svenskt fartygsdäck berättas många historier. Det här är min berättelse.

/Eva Johansson, Västervik

Kontakta mig

länk till fartygssidan länk till sidan om resorna länk till sidan om arbetet som telegrafist länk till sidan om livet ombord länk till kontaktsidan

Ombord - Till sjöss som telegrafist 1974-77 © evagun.se. Kontakta mig Uppdaterad 2008-08-08