Nätenkäten

Stort tack till alla er som svarat! Varje svar är värdefullt och ni har alla bidragit till mitt arbete genom att ni svarat på frågorna. Ett särskilt tack till alla er (89 %!!) som svarat så utförligt på de fyra öppna frågorna. Där har det kommit fram mycket som visar hur betydelsefulla de sociala kontakterna på nätet är.

Uppsatserna är nu klara och en sammanfattning på C-uppsatsen finns här. Hela uppsatsen finns nu som en pdf-fil (cirka 1 Mb) efter att den godkänts av examinatorn på universitetet i Växjö den 31 januari. En sammanfattning på D-uppsatsen finns här och hela uppsatsen som pdf-fil finns här.

Mer om svarsgruppen.

Statistik:

208 personer har svarat. Här redovisar jag en del siffror från den statistik som enkätprogrammet räknat ut:

180 är kvinnor (86 %) och 28 är män (13 %).

Medianåldern är 37 år, den yngsta är 18 och den äldsta 66 år.

19 % bor på landet och resten i stan eller större tätort.

95 procent har bredband.

De vanligaste sätten att umgås med nätvänner är genom mailinglista, icq/messenger och diskussionsforum.

5 år är den vanligaste tiden man haft socialt umgänge på nätet och i medeltal ägnas detta umgänge 7 timmar per vecka.

81 % uppger att de flesta av deras nätvänner känner till deras namn, bostadsort, sysselsättning och familjeförhållanden.

Svar på fråga 6, välj ett av följande påståenden som passar bäst:
Jag umgås mer med nätvänner idag än med IRL-vänner: 33 %
Jag umgås mest med IRL-vänner och har några få nätvänner: 36 %
Jag umgås enbart med nätvänner och har inga IRL-vänner: 2 %
Jag ägnar lika mycket tid åt båda kategorierna: 29 %

Svar på fråga 7, välj ett av följande påståenden som passar bäst:
Idag har jag färre IRL-vänner än för tio år sedan men fler nätvänner: 26 %
För tio år sedan hade jag inga vänner alls men har fått nya tack vare nätet: 4 %
Jag har lika många eller fler IRL-vänner som för tio år sedan och har fått några nya nätvänner: 32 %
Jag har lika många eller fler IRL-vänner som för tio år sedan och har fått många nya nätvänner: 38 %

Svar på fråga 8, välj ett av följande påståenden som passar bäst:
Med nätvännerna kan jag lättare diskutera personliga problem än med IRL-vänner: 44 %
Med IRL-vännerna kan jag lättare diskutera personliga problem än med nätvänner: 37 %
Ej svar: 19 %

Svar på fråga 9, välj ett av följande påståenden som passar bäst:
Nätvännerna betyder mycket för mig: 68 %
Nätvännerna betyder varken mycket eller lite för mig: 28 %
Nätvännerna betyder lite eller inget alls för mig: 3 %
Vill ej svara/vet ej: 1 %

Svar på fråga 10, välj ett av följande påståenden som passar bäst:
Relationer med nätvänner är mer kortsiktiga än med IRL-vänner: 44 %
Relationer med nätvänner är lika långsiktiga som med IRL-vänner: 56 %

Svar på fråga 11 (flervalsfråga), välj de av följande påståenden som passar bäst:
Om en nätvän lämnar mailinglistan/forumet för en längre tid håller vi oftast kontakt ändå: 32 %
Det händer ibland att jag träffar nätvänner ”i verkligheten”: 74 %
Mina nätvänner har blivit IRL-vänner: 47 %
Jag började umgås med nätvänner för att det är möjligt: 44 %
Det är bekvämare att umgås med nätvänner än med IRL-vänner: 28 %
Jag är mycket social och har många vänner över huvud taget: 35 %
Det passar mig att umgås på nätet för att det är kravlöst: 41 %

Svar på fråga 12 "Den tid du idag ägnar åt kontakt med nätvänner, hur använde du den tidigare?" (flervalsfråga):
Umgicks mer med IRL-vänner: 13 %
Umgicks mer med min sambo/make/maka/särbo/mina barn/andra familjemedlemmar: 21 %
Arbetade: 30 %
Ägnade mig åt fritidssysselsättningar: 77%

Svar på fråga 13, välj ett av följande påståenden som passar bäst:
Min partner tycker att jag ägnar för mycket tid åt nätvänner: 10 %
Min partner har inga synpunkter på den tid jag ägnar åt nätvänner: 65 %
Jag är singel: 23 %
Vill ej svara/vet ej: 2 %