Om betydelsen av social interaktion på nätet

Nätvänner

Detta är egentligen ett bloggverktyg (Wordpress) men jag använder det till att publicera det jag skrivit om sociala kontakter på nätet. Läs! /Eva

Läs så här:

Välj ett avsnitt och läs uppifrån och ner. Under "Sidor" finns kompletterande texter och information.

Avsnitt

Sidor

Länklista

Att upprätta kontakt

”Några vänliga eller intressanta anmärkningar i en allmän diskussion, och sedan mer direktkontakt. Sedan har det blivit några kontakter via communities eller dejtingsajter där jag stött ihop med folk, ibland på måfå, ibland inte.”

Så beskriver en man i 60-årsåldern hur det kom sig att han började ha kontakt med nätvänner. De flesta av dem som svarat på enkäten är datorvana och har varit nätanvändare redan före millennieskiftet. De har erfarenheter av både gruppgemenskap och kontakt med enskilda andra nätanvändare, både de äldre och de yngre.
Att hitta vänner är annars inte det lättaste. Utanför nätet är det kanske ofta slumpen som avgör vilka människor som råkar komma i ens väg även om det mer riktade sökandet är möjligt genom till exempel föreningar eller andra gemenskaper. På nätet är det desto lättare eftersom hela nätet är sökbart, därför är det lätt att hitta andra med samma intressen eller i samma livssituation. Att det också ska leda till vänskap är inte givet, utan kanske oftast en bonus i den kontakt man får.

Vi närmar oss främlingar med en viss reservation och avvaktan. Innan vi kan nå en djupare gemenskap behöver jag svar på mina frågor: Vem är du? Vad har vi gemensamt? Vad skiljer oss åt? Kan det vi har gemensamt överbrygga det som skiljer oss åt? Det tar lite tid att få dessa svar, men på nätet kan det gå fort.
Så här berättar en kvinna om hur nätrelationerna utvecklats från kontakter i jobbet till privatlivet:

”Jag skaffade ICQ, gick senare med i några mejlinglistor, sedan ett community med ett antal klubbar. Från början har jag mest sett det som bra kontakter i jobbet men det har visat sig ge mig mycket även privat.
I ett community finns alltid ett antal personer tillgängliga att diskutera saker med/ställa frågor till. Umgänget går att anpassa till vars och ens tid, dvs man svarar när man har tillfälle men kan ändå kommunicera. 
Nätrelationerna är till största delen olika typer av arbetsrelationer som med tiden utvecklats även till privata relationer. Förmodligen därför att jag aldrig har sökt mig till enbart kontaktforum utan alltid till ställen som behandlar vissa frågor relaterade till mina intressen eller arbete.”

Den här kvinnan skriver också om sina IRL-vänner, att hon tycker att hon får en betydligt närmare kontakt med dem än med nätvännerna.
Det är viktigt att bli bekant med andra människor för att minska känslan av ensamhet. Våra sociala relationer omfattar som regel allt från ytligt bekant till intima vänner, men i större eller mindre omfattning. Vissa är mer utåtriktade och flyter runt i många nya bekantskaper, och kallas av psykologerna för extroverta personligheter. Andra är mer inåtvända och håller sig trofasta till ett fåtal vänner hela livet, och benämns introverta.
Flera av dem som svarat på enkäten menar att det är mycket lättare att ta kontakt på nätet än IRL, om man till exempel ställer en fråga om något man är intresserad av. Det är också mer socialt accepterat att skriva en hälsning i en gästbok eller kommentera i en blogg än att gå fram till någon på gatan och börja småprata utan att känna varandra. Nätet ger stora och nya kontaktmöjligheter; större menar många, än dem man har i sitt vanliga vardagsliv på jobbet eller i IRL-umgänget där man inte så lätt träffar på nya bekantskaper. En person påpekar att det är lättare att få kontakter över könsgränserna när man inte ser varandra, att man har mindre fördomar om varandra då, och därför är hon mindre konflikträdd i kontakterna på nätet.

Write a comment

*