Om betydelsen av social interaktion på nätet

Nätvänner

Detta är egentligen ett bloggverktyg (Wordpress) men jag använder det till att publicera det jag skrivit om sociala kontakter på nätet. Läs! /Eva

Läs så här:

Välj ett avsnitt och läs uppifrån och ner. Under "Sidor" finns kompletterande texter och information.

Avsnitt

Sidor

Länklista

Lära känna varandra

Att utveckla en vänskap kan komma ur en gemensam önskan, men också för att den ena parten ser ett värde i att fördjupa relationen och drar med sig den andre. Mängden kommunikation, hur ofta man har tillfälle att mötas eller talas vid, är en viktig del av processen att lära känna en medmänniska. Men i en del fall kan det från första stund finnas en själarnas gemenskap. Och med en del människor spelar det ingen roll hur ofta man talar med varandra, bekantskapen djupnar ändå inte till vänskap.
Flera av dem som svarat på enkäten är svenskar bosatta utomlands och som umgås med andra svenskar via nätet, svenskar som de träffat på nätet. En person skriver att det är lättare att hålla kontakt med dessa än till exempel med sin familj hemma i Sverige:

”Många av mina nätvänner har jag sedermera träffat IRL. Vi har blivit mycket goda vänner (efter att bara råkat vara på samma lista) och det kan i vissa fall även vara lättare att hålla kontakten med dem i och med att det inte krävs mer än ett mail då och då. Vissa nätvänner håller jag mer kontakt med än med familjen i Sverige.”

Under diskussionerna på mailinglistan utkristalliserades vilka som hade vettiga åsikter och som står för dem, även om han inte delar åsikterna, skriver en medelålders man i sitt enkätsvar. Eftersom det ofta är diskussioner på gång på listan har han snabbt lärt sig var nätvännerna står i olika frågor. Han tycker att nätet är ett bra sätt att lära känna folk och han känner att han har stor frihet i att välja hur djup han vill att relationen ska bli.

Normalt mänskligt beteende är att som vänner välja de människor som passar oss bäst. Men det är inte alltid valet är ömsesidigt, den som jag ser som min bästa vän kanske i sin tur ser en annan person som sin bästa vän. I relationerna på nätet vet vi inget om detta, vi vet inget om varandras IRL-liv om inte motparten väljer att själv berätta om det. Vi kan därför snabbt känna en samhörighet med den grupp, till exempel en mailinglista, som vi går med i, eftersom alla där ingår i samma lilla virtuella bubbla. En bubbla där våra IRL-liv inte finns med.
En kvinna i övre medelåldern, som även träffat sin sambo på nätet, berättar om känslan av gemenskap med nätvännerna:

”Jag hittade en lista när jag var ute och sökte på nätet och började maila lite smått. Det är skönt att sätta på datorn och direkt få kontakt med en massa människor som hör av sig samtidigt som jag pysslar med mina fritidsintressen. Det plingar i datorn och vips har man fått ett mail – en kontakt.
De finns alltid tillstädes, så fort man sätter på datorn och eftersom jag har bredband så hör de av sig så snart det plingar i datorn.”

Ett viktigt led i att utveckla en vänskap är att byta förtroenden. Delar jag med mig av en förtrolighet är det en inbjudan till dig att också göra det. Och som jag ska visa i kapitlet om anonymitet längre fram är internet en miljö som främjar förtrolighet tack vare känslan av anonymitet. En av de män som svarat på enkäten uttrycker det så här:

”Mitt mål är att bygga upp ett förtroende. Att se den andra som han, hon är. Att bygga upp en dialog kort sagt.”

Att bekräfta varandra genom att fråga hur den andre mår idag eller hur det gick med lösningen av problemet från igår är en viktig del av relationsskapandet, och stärker den egna självkänslan. Bekräftelser definierar relationer; bekräftar att vi känner varandra och vill fortsätta vår relation.
I den fas när en relation utvecklas söker vi i vanliga fall efter likheter men dem vi träffar på nätet vet vi som regel från början att de är likasinnade. Många nätrelationer startar på grund av något gemensamt intresse, kanske för en hobby eller en sport, eller helt enkelt intresse för att utforska internet.
Nästa fas innebär att utröna skillnaderna för att sedan uttrycka våra åsikter och komma med synpunkter, vilket vi gör när vi känner oss relativt trygga gentemot motparten. Människor som är vänner ser till att ha tillräckligt mycket gemensamt för att det ska kunna överbrygga olikheterna och inte äventyra relationen.
På nätet kan det vara lättare än i IRL-livet att ta sig förbi olikheter genom att glida förbi sådant i mail och diskussionsinlägg, och koncentrera sig på det som är gemensamt. Det är också lätt att dra sig ur en gemenskap om man ser att det här inte passar mig, utan att behöva stå tills vars för det eftersom jag då går ur gruppen. De som stannar kvar är troligen därför de som ganska snart känner sig vara bland vänner.

Den engelske psykologen Tony Lake skriver i en bok om relationer om hur processen att lära känna varandra går till. Han konstaterar att vi gärna anlägger en viss attityd i början av en bekantskap, till exempel att antingen vara rättframma och tuffa eller tillbakadragna och avvaktande. I IRL-livet ger också vårt uppträdande, kläder, frisyrer och andra faktorer uttryck för vad det är vi visar upp inför nya bekanta. På nätet är detta avskalat och det är i stället de tankar och känslor vi förmedlar som ger bilden av oss när vi lär känna varandra. Det gör också att det är färre intryck att ta hänsyn till och vi kan gå på kärnan i relationen snabbare.
För att lära känna varandra behövs en miljö där man kan känna sig avslappnad och trygg och att situationen är sådan att man får tala till punkt utan att bli avbruten, och att man blir lyssnad på. Flera av dem som svarat på enkäten nämner detta som en fördel; att skriva det man vill utan att bli avbruten men ändå kunna få svar snabbt, som vid ett samtal. Därför kan nätrelationer ha en fördel jämfört med IRL-relationer.

Det första intrycket är också viktigt när en relation inleds. Det sägs att man har någon eller några minuter på sig att göra ett gott intryck och att det intrycket är svårt att ändra på. Eftersom man i början visar ganska lite av sig själv när man lär känna andra nätanvändare, kan det vara annorlunda i cyberspace. Flera användare vittnar om att de efter en tid ändrat sitt första intryck av en annan användare som så småningom blivit en nätvän. Kanske är det lättare på nätet att gradvis bygga upp en bild av sig själv, och känna sig för vad som är lämpligt att visa av sig själv, beroende på vad man vill uppnå. Å andra sidan, om jag främst umgås med likasinnade i mina kontakter på nätet, är troligen det första intrycket övervägande positivt. Vi har ju något gemensamt från början.
Att nätvänner är vänner som spelar en viktig roll i den enskildes liv framgår med all tydlighet av enkätsvaren. En ung kvinna, som nu förlorat kontakten med flera av sina nätvänner berättar om sina erfarenheter:

”Nätvänner går att prata med även mitt i natten, om det skulle vara så. Man kan vara ensam utomlands och behöver inte känna sig ensam. Man behöver inte vara rädd för att bli bedömd utifrån kläder. Och de är inte rädda för att bli smittade av förkylningar. :)
Sedan jag skaffade pojkvän så har mina nätvänner blivit lidande. Jag har inte längre lika mycket kontakt med nätfolk som jag brukade. Skriver inte längre lika mycket på nätet och har lagt ner mina hemsidor. Det är tråkigt. Jag saknar den respons som jag fick för några år sedan på min dagbok. Nu när alla bloggar är det svårt och inte längre lika intressant. Jag skulle vilja ha mer kontakt med nätvännerna. Det beror också på att jag var utan internet ett tag.
Men en viss period var nätvännerna otroligt viktiga. Jag hade fler nätvänner än IRL-vänner och varje dag efter skolan (gymnasiet) skrev jag mail i flera timmar och uppdaterade hemsidan. När jag flyttade till Stockholm för att plugga var det främst genom internet jag lärde känna folk som jag sedan började umgås med. Mina bästa IRL-vänner är ursprungligen nätvänner. Men pojkvänner har jag aldrig skaffat genom nätet även om jag testat nätdejting.”

Write a comment

*