Bilder från sjön
Fotografierna är tagna under mina år till sjöss 1974-77. De har varit med på en utställning på Sjömanshusmuseet i Uddevalla i år (2005). Känner du igen dig på någon bild så hör av dig!!
Jag börjar med en av de bilder jag gillar mest från mina år till sjöss, och som säger lite om livet ombord. Min dagbok från 1/8 1974: "Ankrat utanför Limassol. Tatuerat mig." Tatueraren är en av medseglarna ombord på M/S Vikingland, jag minns inte mer nu än att han hette Lindgren och var svarvare ombord, dvs seglade i maskin. Själv var jag telegrafistelev då.
I en västafrikansk hamn sommaren 1975, med M/S Arizona. Jag sitter på pollaren och tittar på lastningen som pågår. Ombord på M/S Arizona 1976. En av tjejerna (jag tror att hon hette Mona) som jobbade i mässen tillsammans med två av matroserna, en dansk och en portugis. Jag minns inte vad de heter, men dansken var från Tønder.
Vi är på väg med M/S Arizona till Västafrika och passar på att sola på fördäck på eftermiddagen. Troligen är det en lördag eller söndag. Det är jag som sitter i den blå skjortan med ryggen mot kameran och jag pratar med en mässuppassare som hette Harald och var från Skåne.
Den 28 september 1975: Ombord på M/S Arizona på väg till Buchanan i Liberia i Västafrika .
Vi ligger till ankars utanför Libreville, en stad i norra Gabon i Västafrika, i augusti 1976. Söndagen den 22/8 tog vi livbåten och åkte på en utflykt till en ö i närheten, Ile de Connequet, en djungelö med bananodlingar och en del boende odlare. Ombord på M/S Arizona, troligen 1975. Jag står inne hos timmermannen, Nisse från Blomstermåla, och pratar med honom. Hans arbetsbod låg en trappa upp ovanför lastluckorna, mellan vinscharna.
Fest ombord på M/S Vikingland, midsommarafton 1975 i Mäntyluoto i Finland. Alla ombord var med på festen. Tjejen till vänster på bilden arbetade i mässen och med städning över sommaren. Han som står upp var befälselev på däck och han som sitter precis under trappan var elektriker. Ombord på M/S Arizona, troligen i september 1976. Jag sitter på mitt kontor, utanför själva radiohytten. Här arbetade jag med bokföring, löneuträkningar och annat kameralt och administrativt. En hel del av mitt arbete som telegrafist gick åt till administration, framför allt i samband med hamnbesök som kulle förberedas med olika dokument, inte bara lastdokument utan också till exempel besättningslistor och tulldeklarationer. Klockan i hörnet har markerat de tre minuterna varje halvtimme som man skulle iaktta radiotystnad.
Jag står på kajen i en västafrikansk hamn, troligen 1976, och pratar med en person som jag tror är representant för skeppsmäklaren.
På sjöbefälsskolan i Kalmar, inför examen i juni 1975. Vi hade prov i felsökning på radion. Det här är en kortvågsradio (om jag minns rätt) och jag klarade provet.

Fest ombord på M/S Arizona, troligen 1976 någonstans till sjöss. Längst till vänster en motorman som hette Janne, bredvid honom en dansk båtsman och en svensk timmerman (tror jag). På andra sidan om mig sitter en motorman. På golvet sitter en 16-årig kille från Öland, jungman på sin första resa, och en man som jag är osäker på om han var tredjestyrman (men det tror jag inte) eller matros. Det var väldigt ovanligt att befäl och manskap umgicks så här, men det hände förstås ibland.

Samme danske båtsman och Nisse Timmerman från Blomstermåla. Här är vi på väg över Nordatlanten till USA i januari 1977.