New York 1770 och Norden 1539

Kartor har alltid fascinerat mig, gamla som nya. Nu har en gammal 1700-talskarta över New York hittats och restaurerats. Den är från 1770, vilket för amerikansk tideräkning är väldigt länge sedan. På New York Times kan man titta på den gamla kartan och se den i detalj. Det måste vara Broadway man ser som en landsväg här. Jag måste åka till New York Någon gång.

En betydligt äldre och minst lika intressant karta är Olaus Magnus Carta Marina över Norden från 1539. Nästan 500 år gammal! Det är bra gjort för den tidens teknik och att inte ha någon överblick med flygbilder. Titta på alla detaljer, allt han har ritat in på kartan för att illustrera landskapet! I tolv år höll han på. Läs mer på Wikipedia.