Uppstickare

Jag måste bara få visa den allra första lilla antydan till att potatisen växer:

potatis

Ett potatisstånd till i den första raden har tagit fart. Det här är de potatisar jag förgrodde i jord i pannrummet. Vi hade ju ett par frostnätter precis efter att jag satt dem, och de första späda skotten skrumpnade ihop då. Men de har kommit tillbaka, med kraft. Hoppas alla fem klarar sig.