Russinkungen

För någon vecka sedan läste jag Fredrik Sjöbergs nya bok ”Russinkungen”. Den handlar om samlandets filosofi. Han samlar på flugor. Lite kufiskt kanske, och inte något man väntar sig att någon ska skriva böcker om. Men Fredrik Sjöberg gör det, och han gör det så bra att han har nått ut till en bredare publik, efter Augustnomineringen för något år sedan.

Det här är hans tredje bok på samma tema. Egentligen består de av en samling essäer, men som hänger ihop som en hel berättelse. Russinkungen anspelar på Gustav Eisen, som var zoologisk forskare, konstkännare – och russinodlare. Svensk som bodde en stor del av sitt liv i USA.

En bok väl värd att läsa om du vill ha något annorlunda och underhållande, men också tänkvärt.