Ännu bättre vedskjul

Vi fortsätter förbättra våra vedskjul. Idag har vi lyft av presenningen på det stora vedskjulet, med veden som ska torka till fram i vinter eller helst till nästa vår. Något skjul är det ju egentligen inte utan bara hopspikade bräder och ändplank som stöd för vedstaplarna och för takpresenningen. Eftersom vi bara har vedpanna som uppvärmning går det åt en del, och vi behöver ha bra plats och att veden håller sig torr.

Vi har satt sju stycken plankor under takpresenningen, för att få bättre stöd för den, och få ett takutsprång så att inte regnet slår direkt mot veden. Vi har gjort dem lutande, så att regnvattnet ska rinna av. Tidigare blev det alltid en liten sjö i presenningen. Inatt fick vi 12 mm regn, och en del av det låg kvar på presenningen i morse. Dessutom har vi satt utskjutande plank i hörnen.

Med utskjutande takplank.
Med utskjutande takplank.
Med presenning på.
Med presenning på.

Med presenningen på har vi ett vedskjul där veden är lite mer skyddad mot regn.

Skjulet är ett lappverk av diverse begagnade bräder och ändplank, påbyggda vid flera tillfällen. Plankorna som sitter direkt mot veden är till för att stötta vedstaplarna, de rör sig en aning allt eftersom de torkar, och kan riskera att rasa.  Botten på vedskjulen och gången mellan dem är gamla lastpallar.