Kvinnan av !Kungfolket

Nisa är pseudonymen för en kvinna hos !Kungfolket i Kalahariöknen. Om hennes liv berättar antropologen Marjorie Shostak i sin bok "Nisa – the life and words of a !Kung woman" (utgiven 1981, ny utgåva 2000). Det är en av de mest fascinerande böcker jag läst på länge och jag är glad att den ingår som kurslitteratur i introduktionskursen i socialantropologi som jag läser i höst, så att jag fick ögonen på den. 

!Kungfolket är ett samlar-/jägarsamhälle och på väg att försvinna, ännu mer i dag än när Marjorie Shostak gjorde sin huvudsakliga studie på 70-talet. Det är ett helt annat liv än vårt här i västvärlden. Där är människor beroende av naturen för sitt uppehälle, men trots att de lever på randen till öknen lever de förhållandevis gott. Marjorie Shostak konstaterar till exempel att deras kost är sammansatt och näringsrik.

Nisa är en av !Kungmänniskorna. Om hon fortfarande lever närmar hon sig 80-årsåldern nu. I boken berättar hon om sitt liv, från barndomen på 30-talet till nu (vilket är 1970-tal) när hon betraktar sig som gammal. Vi kanske tror att vi människor är så olika varandra, men i grunden är vi ju inte det. Detta är påtagligt i boken, där yttre omständigheter och livsvillkor inte är det viktiga, utan Nisas tankar, känslor och upplevelser.

Det är lättläst och fängslande och fördjupar vår kunskap om det som förenar oss, inte det som skiljer oss åt här på jorden.