Nätvänner

Ikväll har jag gjort en ny kategori i min blogg: Nätvänner. Dit har jag nu kategoriserat en del av mina gamla inlägg om min nätenkät om nätvänner, och om skrivandet av uppsatserna.

Nu är jag inne i fas 3, eller blir det kanske 4? Först genomfördes enkäten i höstas och sedan skrev jag C-uppsatsen i vintras. Så skrev jag magisteruppsatsen i vår, och den blev klar i slutet av maj. Nu är en bok nästa steg. Till boken använder jag det jag skrivit i mina två uppsatser, plus lite till. Dels sådant som det inte riktigt fanns plats för i uppsatsen från enkätsvaren, dels en del extra bidrag jag fått efteråt.

Ända sedan jag började få in svar på enkäten i höstas har jag känt att detta måste förvaltas väl och användas till något mer än akademiska uppsatser. Så en bok ska det bli. Vem vill ge ut den? Ett förlag hoppas jag, men först ska jag arbeta lite mer med den. Blir det inget förlag som tar sig an den får jag väl ge ut den som e-bok själv. Huvudsaken är att den finns tillgänglig och kan bli läst av fler.

Det är inte bara att smacka ihop de två uppsatserna, utan mycket jobb återstår. Dels ska den ändras språkligt och noter och källhänvisningar redigeras så att det blir mer flyt i texten, dels ska tilläggen in på ett bra sätt.

Eftersom enkäten gjordes med uppsatsen som syfte har jag redan tidigare i sommar mailat till alla som svarat, och frågat om jag får citera svaren. Och eftersom jag inte vet vem som svarat vad har jag bett om en del uppgifter för att kunna identifiera svaren. Och det har gått bra. Men alla har inte svarat på mitt mail. Om du som läser detta vet att du svarat på min enkät i höstas men missat mitt mail och tycker att det är OK att citera dig, så hör av dig

Och vill du ha koll på vad som händer med min bok så finns det under kategorin Nätvänner i fortsättningen. 

— 

Idag har jag bara gått 9024 steg, men rundan i motionsslingan gick på 36 minuter och 20 sekunder.