Angelägen bok

För några veckor sedan började jag läsa en mycket speciell bok, men avslutade den helt först i natt. Det är Ingrid Kaijsers bok "Kvinnliga sjömän – finns dom?". Där skriver hon om kvinnor som arbetar till sjöss, kvinnor i vår tid, alltså från 60-talet och till idag. Det handlar om allt möjligt kring just det speciella som arbetsvillkoren till sjöss innebär för kvinnor. Kvinnor är fortfarande en liten minoritet ombord i de svenska fartygen, även om det nog är några fler idag än när jag var till sjöss på 70-talet. 

Att arbeta på en båt är en annorlunda situation som skiljer sig från det mesta. Man jobbar och bor ihop på en liten yta i en plåtburk som guppar ute på havet, och inte kan man gå därifrån när jobbet är slut för dagen. Hur klarar man det? Det kan du läsa om i boken. Och hur kvinnorna hanterar att komma in i en mansvärld och få utrymme där.

Ingrid Kaijser är etnolog på Statens Maritima Museer och har fått material från 78 informanter, kvinnor som har jobbat och som nu jobbar till sjöss. Det handlar om både mässfolk, telegrafister, manskap och befäl på däck och i maskin. Här finns mer information om boken. Hon har gjort ett mycket gott arbete i sin kartläggning av sjökvinnor.